Natuurlijke huidcreme

Dierproeven

Natuurlijke huidcreme
Tot 2013 werden er jaarlijks in Europa ongeveer 50.000 dierproeven uitgevoerd voor cosmeticadoeleinden.
Sinds 2013 zijn dierproeven niet meer toegestaan in de EU.

China

In China zijn ze juist verplicht!
Natuurlijke huidcreme
Elk product van een buitenlandse producent dat in China in de winkels ligt, moet van de Chinese overheid op dieren worden getest.
Een product dat in Europa zonder dierproeven op de markt is, wordt in China wél getest op dieren.
Koop je of bestel je een product uit China, dan mag je ervan uitgaan, dat er meestal dierproeven aan te pas zijn gekomen.

Natuurlijke huidcreme van Estherslegacy

Estherslegacy werkt uitsluitend met dierproefvrije en vegan ingrediënten. Dit is een bewuste en gewetensvolle keuze omwille van het dier. Het dier heeft er niet om gevraagd om aan proeven deel te nemen…

De EU-verordening

Natuurlijke huidcreme
Als je een cosmeticaproduct op de markt wil brengen, moet je aan bepaalde eisen voldoen. De EU-verordening 1223/2009 zorgt ervoor dat de veiligheid, samenstelling, verpakking en etikettering van cosmetische producten door de wet geregeld zijn. Ook voorziet de EU-verordening, dat er een beoordeling komt over de veiligheid van producten en een verbod op dierproeven.

Verantwoordelijkheid

Natuurlijke huidcreme
De fabrikant of importeur is verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Dit ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de consumenten.
Er dient er een risicobeoordeling uitgevoerd te worden en een productinformatiedossier (PIF) bijhouden te worden. Dit PIF dient 10 jaar bewaard te worden, na de laatste productiebatch.

Verboden stoffen

Natuurlijke huidcreme
De EU-verordening bevat een lijst van ingrediënten die niet, in beperkte mate, of onder strenge voorwaarden in cosmetica gebruikt mogen worden. Er is een verbod op het gebruik van stoffen die kankerverwekkend zijn, mutageen of giftig zijn voor de voortplanting. Je moet de functie van het product en een lijst van de gebruikte ingrediënten op je product vermelden.

Estherslegacy voldoet aan al deze voorwaarden.

Stralende groetjes 🌞,
Esther

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte.


Link:
https://www.ncv-cosmetica.nl/faq/dierproeven-en-cosmetica/

 

Klik hier: ABC-Crèmenatuurlijke huidcreme

Nu ook te koop bij Bol.com

 

©EsthersLegacy